Arrival 8, 56 x38 cm, Tusche, Kugelschreiber, 2018
Arrival 7, Tusche, Kugelschreiber, 38 x 56 cm, 2018
Arrival 6, 38 x 56 cm, Tusche, Kugelschreiber, 2018
Arrival 5, 28 x 38 cm, Tusche, Kugelschreiber, 2018
Arrival 4, 38 x 28 cm, Tusche, Kugelschreiber, 2018
Arrival 3, 28 x 38 cm, Tusche, Kugelschreiber, 2018
Arrival 2, 38 x 28 cm, Tusche, Kugelschreiber, 2018
Arrival 1, 38 x 28 cm, Tusche, Kugelschreiber, 2018